testing

testing

SKU:hardware trống điện
-29% 500,000₫ 700,000₫

Mô tả

abcs

Sản phẩm liên quan

-10%
 Boom treo lá cymbal  Boom treo lá cymbal
770,000₫ 860,000₫

Boom treo lá cymbal

770,000₫ 860,000₫

-7%
 Búa trống  Búa trống
130,000₫ 140,000₫

Búa trống

130,000₫ 140,000₫

-5%
 Chân cymbal boom  Chân cymbal boom
2,230,000₫ 2,348,000₫

Chân cymbal boom

2,230,000₫ 2,348,000₫

-11%
 Chân Cymbal Odery B.704.IR  Chân Cymbal Odery B.704.IR
1,700,000₫ 1,900,000₫

Chân Cymbal Odery B.704.IR

1,700,000₫ 1,900,000₫

-10%
 Chân Cymbal Odery B.803EQ  Chân Cymbal Odery B.803EQ
1,990,000₫ 2,200,000₫

Chân Cymbal Odery B.803EQ

1,990,000₫ 2,200,000₫

-10%
 Chân hihat  Chân hihat
2,700,000₫ 3,000,000₫

Chân hihat

2,700,000₫ 3,000,000₫

-11%
 Chân Hihat Odery H.704IR  Chân Hihat Odery H.704IR
2,000,000₫ 2,250,000₫

Chân Hihat Odery H.704IR

2,000,000₫ 2,250,000₫

-13%
 Chân Hihat Odery H.803EQ  Chân Hihat Odery H.803EQ
2,100,000₫ 2,400,000₫

Chân Hihat Odery H.803EQ

2,100,000₫ 2,400,000₫

-9%
 Chân Pedal Đôi Odery  Chân Pedal Đôi Odery
4,190,000₫ 4,590,000₫

Chân Pedal Đôi Odery

4,190,000₫ 4,590,000₫

-15%
 Chân Pedal Kick Odery P.704.IR  Chân Pedal Kick Odery P.704.IR
1,100,000₫ 1,300,000₫

Chân Pedal Kick Odery P.704.IR

1,100,000₫ 1,300,000₫