Hardware các loại

-10%
 Boom treo lá cymbal Boom treo lá cymbal
770,000₫ 860,000₫

Boom treo lá cymbal

770,000₫ 860,000₫

-7%
 Búa trống Búa trống
130,000₫ 140,000₫

Búa trống

130,000₫ 140,000₫

-5%
 Chân cymbal boom Chân cymbal boom
2,230,000₫ 2,348,000₫

Chân cymbal boom

2,230,000₫ 2,348,000₫

-11%
 Chân Cymbal Odery B.704.IR Chân Cymbal Odery B.704.IR
1,700,000₫ 1,900,000₫

Chân Cymbal Odery B.704.IR

1,700,000₫ 1,900,000₫

-10%
 Chân Cymbal Odery B.803EQ Chân Cymbal Odery B.803EQ
1,990,000₫ 2,200,000₫

Chân Cymbal Odery B.803EQ

1,990,000₫ 2,200,000₫

 Chân cymbals Pearl BC-830 Chân cymbals Pearl BC-830
1,800,000₫
 Chân cymbals Pearl BC-930 Chân cymbals Pearl BC-930
2,400,000₫
-10%
 Chân hihat Chân hihat
2,700,000₫ 3,000,000₫

Chân hihat

2,700,000₫ 3,000,000₫

 Chân HihatPearl H-830 Chân HihatPearl H-830
2,500,000₫
 Chân HihatPearl H-930 Chân HihatPearl H-930
3,500,000₫
-11%
 Chân Hihat Odery H.704IR Chân Hihat Odery H.704IR
2,000,000₫ 2,250,000₫

Chân Hihat Odery H.704IR

2,000,000₫ 2,250,000₫

-13%
 Chân Hihat Odery H.803EQ Chân Hihat Odery H.803EQ
2,100,000₫ 2,400,000₫

Chân Hihat Odery H.803EQ

2,100,000₫ 2,400,000₫

 Chân PedalPearl P-2050C Chân PedalPearl P-2050C
4,330,000₫
 Chân PedalPearl P-3002D Chân PedalPearl P-3002D
18,650,000₫
 Chân PedalPearl P-530 Chân PedalPearl P-530
1,500,000₫
 Chân PedalPearl P-930 Chân PedalPearl P-930
2,300,000₫
Hết hàng
 Chân PedalPearl P-932 Chân PedalPearl P-932
6,550,000₫
-9%
 Chân Pedal Đôi Odery Chân Pedal Đôi Odery
4,190,000₫ 4,590,000₫

Chân Pedal Đôi Odery

4,190,000₫ 4,590,000₫

-15%
 Chân Pedal Kick Odery P.704.IR Chân Pedal Kick Odery P.704.IR
1,100,000₫ 1,300,000₫

Chân Pedal Kick Odery P.704.IR

1,100,000₫ 1,300,000₫

-19%
 Chân Pedal Kick Odery P.803 EQ Chân Pedal Kick Odery P.803 EQ
1,700,000₫ 2,100,000₫

Chân Pedal Kick Odery P.803 EQ

1,700,000₫ 2,100,000₫