Micro các loại

 Bộ micro trống Audix DP5A (5 mic) Bộ micro trống Audix DP5A (5 mic)
20,000,000₫
 Bộ micro trống Audix DP7 (7 mic) Bộ micro trống Audix DP7 (7 mic)
28,900,000₫
 Bộ micro trống Audix DPELITE (8 mic) Bộ micro trống Audix DPELITE (8 mic)
58,000,000₫
 Bộ micro trống Audix FP5 (5 mic) Bộ micro trống Audix FP5 (5 mic)
7,900,000₫
 Bộ micro trống Audix FP7 (7 mic) Bộ micro trống Audix FP7 (7 mic)
12,200,000₫
 Bộ micro trống Audix STE8 (8 mic) Bộ micro trống Audix STE8 (8 mic)
66,000,000₫
-8%
 Bộ Micro Trống Soundking -- EF072B Bộ Micro Trống Soundking -- EF072B
4,500,000₫ 4,900,000₫
 Micro Audix - D2 Micro Audix - D2
3,600,000₫

Micro Audix - D2

3,600,000₫

 Micro Audix - D4 Micro Audix - D4
4,960,000₫

Micro Audix - D4

4,960,000₫

 Micro Audix - D6 Micro Audix - D6
5,780,000₫

Micro Audix - D6

5,780,000₫

 Micro Audix - F50S Micro Audix - F50S
1,440,000₫
 Micro Audix - Fireball Micro Audix - Fireball
4,070,000₫
 Micro Audix - Fireball V Micro Audix - Fireball V
3,560,000₫
 Micro Audix - i5 Micro Audix - i5
2,710,000₫

Micro Audix - i5

2,710,000₫

 Micro Audix - OM11 Micro Audix - OM11
6,200,000₫
 Micro Audix - OM2S Micro Audix - OM2S
2,800,000₫
 Micro Audix - OM3S Micro Audix - OM3S
3,500,000₫
 Micro Audix - OM5 Micro Audix - OM5
4,200,000₫

Micro Audix - OM5

4,200,000₫

 Micro Audix - OM6 Micro Audix - OM6
5,200,000₫

Micro Audix - OM6

5,200,000₫

 Micro Audix - OM7 Micro Audix - OM7
6,200,000₫

Micro Audix - OM7

6,200,000₫