Microphone Nhạc Cụ

 Bộ micro trống Audix DP5A (5 mic) Bộ micro trống Audix DP5A (5 mic)
20,000,000₫
 Bộ micro trống Audix DP7 (7 mic) Bộ micro trống Audix DP7 (7 mic)
32,550,000₫
 Bộ micro trống Audix DPELITE (8 mic) Bộ micro trống Audix DPELITE (8 mic)
58,000,000₫
 Bộ micro trống Audix FP5 (5 mic) Bộ micro trống Audix FP5 (5 mic)
7,900,000₫
 Bộ micro trống Audix FP7 (7 mic) Bộ micro trống Audix FP7 (7 mic)
12,200,000₫
 Bộ micro trống Audix STE8 (8 mic) Bộ micro trống Audix STE8 (8 mic)
66,000,000₫
-8%
 Bộ Micro Trống Soundking -- EF072B Bộ Micro Trống Soundking -- EF072B
4,500,000₫ 4,900,000₫
 Micro Audix - D2 Micro Audix - D2
3,600,000₫

Micro Audix - D2

3,600,000₫

 Micro Audix - D4 Micro Audix - D4
4,960,000₫

Micro Audix - D4

4,960,000₫

 Micro Audix - D6 Micro Audix - D6
5,780,000₫

Micro Audix - D6

5,780,000₫

 Micro Audix - Fireball Micro Audix - Fireball
4,070,000₫
 Micro Audix - Fireball V Micro Audix - Fireball V
3,560,000₫
 Micro Audix - i5 Micro Audix - i5
2,710,000₫

Micro Audix - i5

2,710,000₫

 Micro dây Audix M1250B cho Violon Micro dây Audix M1250B cho Violon
9,330,000₫
 Micro nhạc cụ Audix ADX20iP Micro nhạc cụ Audix ADX20iP
5,000,000₫
 Micro nhạc cụ Audix F2 Micro nhạc cụ Audix F2
2,160,000₫
 Micro nhạc cụ Audix F5 Micro nhạc cụ Audix F5
2,160,000₫
 Micro nhạc cụ Audix F6 Micro nhạc cụ Audix F6
3,400,000₫
 Micro nhạc cụ Audix F9 Micro nhạc cụ Audix F9
3,630,000₫
 Micro nhạc cụ Audix Microd Micro nhạc cụ Audix Microd
5,780,000₫