Chia sẻ chơi trống của Tâm Google

Fill Drum Ballad #3 - Hướng Dẫn Báo Trống [Tâmgoogle]

#MoiTuanMotCauBaoTrong #drumfill #drumcover PlayZone Studio Tâm google Call: 0919.91.92.90 Email: tamkeyboard@gmail.com Add: Tp Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk - Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/Tamkeyboard/Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCC6u6oInZ-VA4mIXSciMXjw

Fill Drum Ballad #2 (Hàn Quốc) Hướng Dẫn Báo Trống

#MoiTuanMotCauBaoTrong #drumfill #drumcover PlayZone Studio Tâm google Call: 0919.91.92.90 Email: tamkeyboard@gmail.com Add: Tp Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk - Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/Tamkeyboard/Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCC6u6oInZ-VA4mIXSciMXjw

Fill Drum Ballad #1 (Hàn Quốc) Tempo 60

#MoiTuanMotCauBaoTrong #drumfill #tamgoogle PlayZone Studio Tâm google Call: 0919.91.92.90 Email: tamkeyboard@gmail.com Add: Tp Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk - Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/Tamkeyboard/Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCC6u6oInZ-VA4mIXSciMXjw