ELIXIR - 16027 - Dây đàn Guitar - Elixir- Strings Phos Bronze NW CusLt 011 set

SKU:16027
360,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 ELIXIR - 16027 - Dây đàn Guitar - Elixir- Strings Phos Bronze NW CusLt 011 set