Dùi Meinl 5A Hiskory - SB101

SKU:SB101
-9% 290,000₫ 320,000₫

Mô tả

Features:

 • Acorn Tip
 • Medium Hickory
 • Weight & Pitch Matched

Material:

 • American Hickory

Tip:

 • Acorn

Size:

 • 40.6cm
 • 16″

Diameter:

 • 14.4mm
 • 0.565″

Taper Length:

 • Medium

Weight:

 • Medium

Sản phẩm liên quan

-9%
 Dùi Meinl 5A Heavy Hiskory - SB108 Dùi Meinl 5A Heavy Hiskory - SB108
290,000₫ 320,000₫
-9%
 Dùi Meinl 5A Hybird Hiskory - SB106 Dùi Meinl 5A Hybird Hiskory - SB106
290,000₫ 320,000₫
-9%
 Dùi Meinl 5A Long Hiskory - SB103 Dùi Meinl 5A Long Hiskory - SB103
290,000₫ 320,000₫
-9%
 Dùi Meinl 5B Hiskory - SB102 Dùi Meinl 5B Hiskory - SB102
290,000₫ 320,000₫

Dùi Meinl 5B Hiskory - SB102

290,000₫ 320,000₫

-9%
 Dùi Meinl 7A Hiskory - SB100 Dùi Meinl 7A Hiskory - SB100
290,000₫ 320,000₫

Dùi Meinl 7A Hiskory - SB100

290,000₫ 320,000₫

 Dùi Vic 5A Hiskory Dùi Vic 5A Hiskory
250,000₫
Hết hàng
 Dùi Vic 7A Hiskory Dùi Vic 7A Hiskory
250,000₫
Hết hàng
 Dùi Vic HD4 Hiskory Dùi Vic HD4 Hiskory
0₫
Hết hàng
 Dùi Zildjian 5A Hiskory Dùi Zildjian 5A Hiskory
250,000₫
Hết hàng
 Promark TX5AW Hickory 5A Drumsticks, Wood Tip Promark TX5AW Hickory 5A Drumsticks, Wood Tip
410,000₫
 Dùi Meinl 5A Hiskory - SB101