CORDIAL CCM 5 FP - dây micro 5M ( 1 đầu XLR - 1 đầu 6ly )

SKU:CCM-5-FP
390,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CORDIAL CCM 5 FP - dây micro 5M ( 1 đầu XLR - 1 đầu 6ly )
 CORDIAL CCM 5 FP - dây micro 5M ( 1 đầu XLR - 1 đầu 6ly )
 CORDIAL CCM 5 FP - dây micro 5M ( 1 đầu XLR - 1 đầu 6ly )