SC-BGC Gibraltar
490,000đ 331
Meinl HCS Set ( hihat 14,crash 16, ride 20)
4,990,000đ 5,950,000đ 380
KAT Bass Drum Trigger KT-KP1
2,200,000đ 2,500,000đ 299
Sonor Essential Amber Fade
36,000,000đ 466
Double Pedal Sonor DP472R
4,950,000đ 413
Gretsch Energy White
15,900,000đ 17,400,000đ 502
6713E Chân trống điện
2,300,000đ 2,200,000đ 342
Meinl Cajon TCAJ1BK
990,000đ 288
vater
250,000đ 157
Sonor MBS53
1,390,000đ 361
Meinl Cajon MCAJ100BK-RCB
3,290,000đ 428
Meinl CCS Crash 18
3,850,000đ 3,500,000đ 333
Vater
250,000đ 118
Meinl CCS Crash 16
3,290,000đ 3,600,000đ 327